طرح درس نقشه کشی معماری

ساخت وبلاگ
چکیده : هنرستان مدرس ناحیه 2 کرمانسال تحصیلی : 95-94الگوی طرح درس ماهانه درس: نقشه کشی معماریدبیر: الهه جوان... با عنوان : طرح درس نقشه کشی معماری بخوانید :
هنرستان مدرس ناحیه 2 کرمان
سال تحصیلی : 95-94
الگوی طرح درس ماهانه
 
درس: نقشه کشی معماری
دبیر: الهه جوان

کلاس: سوم معماری
هدف کلی آموزش
  
 
ماه
هفته
روز
تاریخ
درس
موضوع: عنوان درس
هدف کلی هر جلسه
فعالیت های تکمیلی
 
مهر
هفته اول
دوشنبه و چهارشنبه
6/7/94
8/7/94
نقشه کشی
مروری بر طراحی و ترسیم نقشه های فازیک معماری
بودجه بندی کتاب و مشخص کردن نحوه ارائه پروژه

 
هفته دوم
دوشنبه و چهارشنبه
13/7/94
15/7/94
نقشه کشی
آشنایی با مراحل طراحی نقشه های فاز یک
مهارتهای موردنیاز در آموزش نقشه کشی
ترسیم نماو برش
 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
20/7/94
22/7/94
نقشه کشی
ترسیم نقشه های فاز یک
ارائه وترسیم نقشه های فاز یک
ترسیم نماوبرش و کدگذاری آن
 
هفته چهارم
دوشنبه و چهارشنبه
27/7/94
29/7/94
نقشه کشی
معرفی اجزای پله
آشنائی با پلانهای چند طبقه در نقشه کشی
رسم پلان پله
 
آبان
هفته اول
دوشنبه و چهارشنبه
4/8/94
6/8/94
نقشه کشی
ترسیم پله ها در نقشه های فاز یک
آشنائی با پلانهای دو طبقه و سه طبقه
ترسیم پلان و مقاطع پله ها و خرپشته
 
هفته دوم
دوشنبه و چهارشنبه
11/8/94
13/8/94
نقشه کشی
پرسپکتیو و ارائه نقشه های معماری
شناخت انواع پرسپکتیو و عناصر اصلی آن
ترسیم یک حجم ساده به صورت یک نقطه ای
 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
18/8/94
20/8/94
نقشه کشی
پرسپکتو و ارائه نقشه های معماری
مراحل ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای
ترسیم یک حجم ساده به صورت دو نقطه ای
 
هفته چهارم
دوشنبه و چهارشنبه
25/8/94
27/8/94
نقشه کشی
علائم ترسیم در پلانهای اجرائی
علائم و نمادها در پلانهای معماری
علائم ترسیم دیوارها – درها و پنجره ها – مبلمان – کمدو قفسه
 
آذر
هفته اول
دوشنبه و چهارشنبه
2/9/94
4/9/97
نقشه کشی
علائم ترسیم در پلانهای اجرائی
علائم و نمادها در پلانهای معماری
علامت شمال و جهت قبله – ترسیم عناصر محوطه سازی
 
هفته دوم
دوشنبه و چهارشنبه
9/9/97
11/9/94
نقشه کشی
تعطیل
 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
16/9/94
18/9/97
نقشه کشی
علائم ترسیم در پلانهای اجرائی
علائم و نمادها در پلانهای معماری
کدگذاری و نمایش جزئیات اجرائی
 
هفته چهارم
دوشنبه و چهارشنبه
23/9/94
25/9/94
نقشه کشی
ترسیم نماها در نقشه های اجرائی
اصول و مراحل ترسیم
اندازه گذاری پلانهای طبقات
 
دی
هفته اول
امتحانات


 
هفته دوم
امتحانات


 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
21/10/94
23/10/94
نقشه کشی
اصول و مراحل ترسیم پلانهای اجرایی
اصول و مراحل ترسیم
ترسیم پلان زیرزمین 
هغته چهارم

دوشنبه و چهارشنبه
28/10/94
30/10/94
نقشه کشی
ترسیم نماها در نقشه های اجرایی
اصول و مراحل ترسیم نماهای اجرایی
تعداد نماهای موردنیاز ساختمان و مقیاس آن
 
بهمن
هفته اول
دوشنبه و چهارشنبه
5/11/94
7/11/94
نقشه کشی
طرح و ترسیم مقاطع اجرائی
شناخت انواع مقاطع و اجرائی کردن آنها
 ترسیم دیوارها – سقف ها- مقاطع یام
 
هفته دوم
دوشنبه و چهارشنبه
12/11/94
14/11/94
نقشه کشی
طرح و ترسیم مقاطع اجرائی
شناخت انواع مقاطع و اجرائی کردن آنها
ترسیم پوشش ها و عناصر نازک کاری
 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
19/11/94
21/11/94
نقشه کشی
طرح و ترسیم مقاطع اجرائی
شناخت انواع مقاطع و اجرائی کردن آنها
اندازه گذاری مقاطع اجرائی
 
هفته چهارم
دوشنبه و چهارشنبه
26/11/94
28/11/94
نقشه کشی
طرح و ترسیم مقاطع اجرائی
شناخت انواع مقاطع و اجرائی کردن آنها
ترسیم بزرگنمایی ها و مقاطع آن
 
اسفند
هفته اول
دوشنبه و چهارشنبه
3/12/94
5/12/94
نقشه کشی
طرح و ترسیم پلان موقعیت وبام
ترسیم پلان شیب بندی
اطلعات نقشه برداری و قطعه بندی و کاربری اراضی
 
هفته دوم
دوشنبه و چهارشنبه
10/12/94
12/12/94
نقشه کشی
آشنایی با اصول و مبانی ساختمان های اسکلت فلزی
کاربرد سازه های اسکلت فلزی
انواع متداول سقف در این سازه ها
 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
17/12/94
19/12/94
نقشه کشی
ترسیم نقشه های سازه ی فلزی
کاربرد سازه های اسکلت فلزی
ترسیم پلان اکس بندی
 
هفته چهارم
دوشنبه و چهارشنبه
24/12/94
26/12/94
نقشه کشی
ترسیم نقشه های سازه ی فلزی
شناخت انواع پی
عمق پی و ترسیم نقشه کرسی چینی
 
فروردین
هفته اول
دوشنبه و چهارشنبه
تعطیل
 
هفته دوم
دوشنبه و چهارشنبه
تعطیل
 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
16/1/95
18/1/95
نقشه کشی
ساختمانهای اسکلت فلزی
شناخت پی و اجرای فنداسیون
ترسیم پلان فنداسیون
 
هفته چهارم
دوشنبه و چهارشنبه
23/1/95
25/1/95
نقشه کشی
مراحل ترسیم آکس بندی
آشنائی با پروفیل های ساختمان
اصول و مراحل ترسیم پلان تیرریزی
 
اردیبهشت
هفته اول
دوشنبه و چهارشنبه
30/2/95
1/2/95
نقشه کشی
مراحل ترسیم آکس بندی
آشنایی با تیپ بندی ستون ها
شناخت تیرهای ساده و مرکب
 
هفته دوم
دوشنبه و چهارشنبه
6/2/95
8/2/95
نقشه کشی
مراحل ترسیم ستون گذاری
آشنایی با تیپ بندی  ستون ها
ترسیم باد بند ها
 
هفته سوم
دوشنبه و چهارشنبه
13/2/95
15/2/95
نقشه کشی
تهیه نقشه های اجرایی
تنظیم و شماره گذاری نقشه های اجرایی
تکمیل پروژه
 
هفته چهارم
دوشنبه و چهارشنبه
20/2/92
22/2/95
نقشه کشی
تهیه نقشه های اجرائی پروژه
تنظیم و شماره گذاری نقشه های اجرایی
تحویل پروژه
 
کارشناسی تکنولوژی گروه های آموزشی متوسطه ناحیه 2 کرمان

طرح درس نقشه کشی معماری,طرح درس نقشه کشی معماری کاردانش,طرح درس نقشه کشی معماری سال سوم,طرح درس نقشه کشی معماری فنی و حرفه ای,طرح درس سالانه نقشه کشی معماری,طرح درس روزانه نقشه کشی معماری,طرح درس سالانه نقشه کشی معماری کاردانش,طرح درس دروس نقشه کشی معماری هنرستان,طرح درس دروس نقشه کشی معماری,طرح درس کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری,...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : جمعه 9 مهر 1395 ساعت: 17:07